Welkom bij Ligeca

Uw klacht dient volledig te zijn, volgende gegevens zijn vereist:

- Uw volledige persoonlijke gegevens
- Uw aanvaarding van huidig procedurereglement;
- De gegevens van de andere partij;
- Het voorwerp van de aanvraag;
- De poging tot contactname met de betrokken advocaat met het oog op een voldoening gevende oplossing van het vastgestelde probleem en de afwezigheid van voldoening gevende reactie van de advocaat binnen een redelijke termijn;
- Het antwoord op de vraag of het geschil het voorwerp uitmaakt of reeds heeft uitgemaakt van een gerechtelijke procedure.

De aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil kan geweigerd worden omwille van een van de volgende redenen:

- De betreffende klacht werd niet voorafgaandelijk bij de betrokken advocaat ingediend;
- De aanvraag wordt anoniem ingediend of de andere partij is niet geïdentificeerd of niet gemakkelijk identificeerbaar;
- De aanvraag wordt ingediend meer dan een jaar na de voorlegging van het geschil aan de betrokken advocaat;
- De aanvraag is verzonnen, kwetsend of eerrovend;
- De aanvraag betreft geen consumentengeschil met een advocaat;
- De aanvraag betreft de regeling van een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte;
- Wanneer de behandeling van het geschil de effectieve werking van de OCA ernstig in het gedrang zou brengen