Welkom bij Ligeca

Een klacht indienen

Om een klacht in te dienen, moet je aanvraag volledig te zijn. De volgende gegevens zijn daarbij vereist:

Je klacht kan geweigerd worden om een van de volgende redenen: