AANVRAAGFORMULIER GESCHILLENBEHANDELING


Je kan je klacht via onderstaand formulier indienen.
Vul het formulier zo correct en volledig mogelijk in. Op basis van deze gegevens beslist Ligeca of je klacht al dan niet aanvaard wordt.
De velden met een * zijn verplicht in te vullen.
 

GEGEVENS CLIENT

GEGEVENS ADVOCAAT

Kantoor

GEGEVENS KLACHT